Bootcamp

Animated Storyboard Bootcamp

Animated Storyboard Bootcamp

Đăng bởi:Leo DINH - 08/02/2017

Animated Storyboard  Bootcamp  Khai giảng dự kiến:    - Hà Nội: 13/5/2017 (Học 4 buổi)   - TP.HCM: 8/6/2017 (Học 4 buổi)  Trại phí tiêu chuẩn: 1,500,000 đ  Số lượng trại viên: 20...

Đọc tiếp