Sự Kiện

Tag #su-kien-thiet-ke
Design Cafe 7: Production Meetup - Live Action vs 3D Motion Design (Đã diễn ra)

Design Cafe 7: Production Meetup - Live Action vs 3D Motion Design (Đã diễn ra)

Đăng bởi:Leo DINH - 19/07/2017

Design Cafe là thương hiệu workshop của Red Cat Academy dành riêng cho cộng đồng thiết kế sáng tạo trẻ - designer và sinh viên đang học ngành thiết kế....

Đọc tiếp