Animation Blog

Tag #ve-storyboard
Nhật ký Animated Storyboard Bootcamp Hà Nội 13/05/2017

Nhật ký Animated Storyboard Bootcamp Hà Nội 13/05/2017

Đăng bởi:Leo DINH - 29/05/2017

Red Cat đến với các bạn Hà Nội lần này lại vào mùa hè “kiêu kỳ” chợt nắng chợt mưa nhưng không vì thế mà làm giảm đi tinh thần...

Đọc tiếp