Animation Blog

Tag #tien-ky
Làm quen với 3 giai đoạn sản xuất trong Video

Làm quen với 3 giai đoạn sản xuất trong Video

Đăng bởi:Leo DINH - 30/06/2017

Dù bạn làm dự án Video lớn hay nhỏ, chiếu trên truyền hình hay trên youtube thì đều phải trải qua ba giai đoạn sản xuất đó là: Preproduction, Production...

Đọc tiếp