Animation Blog

Tag #james-curran
Cảm hứng Motion: Làm quen với James Curran

Cảm hứng Motion: Làm quen với James Curran

Đăng bởi:Leo DINH - 09/05/2017

Trong lĩnh vực Motion Graphic thì sẽ có rất nhiều những bậc “kỳ nhân dị sĩ” mà được cả thế giới biết đến. Hôm nay Red Cat Academy giới thiệu...

Đọc tiếp