Animation Blog

Tag #animatic
Quy trình làm Animation: Animatic là gì?

Quy trình làm Animation: Animatic là gì?

Đăng bởi:Leo DINH - 02/04/2017

Animatic là một bước quan trọng trong quy trình thực hiện Animation, để chắc chắn câu chuyện, ý tưởng, hình ảnh, âm thanh và chuyển động được hiểu bởi tất...

Đọc tiếp